999 ต.แม่เหียะ, อ.เมือง, จ.เชียงใหม่ 50300
โทร: 053-111424 053-111240-8
แฟกซ์: 053-111372
Reservation:
rsvn@mountaincreekresortchiangmai.com
Sales:
sales@mountaincreekresortchiangmai.comMountain Creek © 2011