999 ต.แม่เหียะ, อ.เมือง, จ.เชียงใหม่ 50300
โทร: 053-111424 053-111240-8
แฟกซ์: 053-111372
Reservation:
rsvn@mountaincreekresortchiangmai.com
Sales:
sales@mountaincreekresortchiangmai.com


ใช้เวลาเดินทางเพียง 5 -15 นาที จากเมาท์เท่น คลิก เวลเนสส์ รีสอร์ท เชียงใหม่

อุทยานราชพฤกษ์

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ 14 ธันวาคม 2554 - 14 มีนาคม 2555

ตัวเมืองเชียงใหม่

แหล่งท่องเที่ยววัดเก่าแก่ ถนนคนเดิน ร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

สวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมและสัมผัสกับเหล่าสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด ทั้งในยามบ่ายและยามค่ำคืน

เวียงกุมกาม

นครโบราณใต้พิภพ สร้างขึ้นในสมัย พญามังราย มีอายุกว่า 700 ปี สามารถขับรถเข้าชมได้โดยรอบ หรือนั่งรถรางและรถม้าที่มีให้บริการ

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนเขาเล็กๆ มีทัศนียภาพที่สวยงาม และพระพุทธรูป องค์ใหญ่ ด้านล่างเป็นอุทยานราชพฤกษ์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

บ้านถวาย

หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีสินค้า หัตถกรรมไม้แกะสลักและของ ที่ระลึกจากเชียงใหม่ให้เลือกซื้อ


Mountain Creek © 2011